Fra Sørlandets hovedstad til Danmarks hovedstad                                                                                                  Til Kjeviksidens forside
(Tekst og bilder: Nils Mosberg)

Sørlendingene har aldri vært noe særlig glade i å dra til Oslo eller Stavanger for å komme seg ut i verden. Derfor har flyforbindelsen til København spilt en nøkkelrolle i Kjeviks historie. I enkelte år har dette vært den eneste direkteruten til utlandet. Flyforbindelsen til København har nesten like lange tradisjoner som flyplassen selv. I følge boka som ble gitt ut i forbindelse med Kjeviks 50-års jubileum, startet Det Danske Luftfartsselskap (DDL) opp med en rute til København allerede i 1939. Jubileumsboka forteller at danskene brukte "et gammeldags fly" i kontrast til den strømlinjeformede DC-2'eren til KLM, uten å komme nærmere inn på hva slags flytype dette kunne dreie seg om. Det er imidlertid klart at danskene før krigen var hyppige gjester på Kjevik med sin tremotors Fokker F.VII. Like etter krigen vendte DDL tilbake i en kort periode med en ny rute til København.    

Neste aktør på ruten til Kastrup (CPH) var Braathens SAFE. Sommeren 1950 startet selskapet opp med ukentlige flyginger mellom Sola, Kjevik og Kastrup med DC-3'eren LN-PAS. Braathens SAFE fortsatte med å fly på denne strekningen sommeren etter, men deretter var det slutt. Odd Arnesen hevder i en artikkel i "Vi Flyr" at den var et populært tilbud. Prisen lå under det som var vanlig på slike strekninger, noe som førte til protester fra SAS.

Braathens SAFE fløy også fra Fornebu via Torp og Kjevik til Ålborg sommeren 1959, da SAS ikke hadde passende flymateriell disponibelt denne sommeren.

 

SAS oppretter forbindelse

Fra 1962 (høyst sannsynlig mye tidligere, noen som vet noe om det?) oppretter SAS en rute mellom Kjevik og Kastrup, med mellomlanding i Ålborg (AAL). Denne ruten ble fløyet med Convair 440 Metropolitan. I 1970 etablerer selskapet i tillegg en ny direkterute mellom KRS og CPH. Også denne ble den første tiden fløyet med Metropolitan. 
(Bildet til høyre er tatt av Ivar Husby)

Tre år senere setter selskapet inn flunkende nye Douglas DC-9-41/21 på strekningen.

SAS slet med overkapasitet på flere av sine ruter. Selskapet gikk derfor til anskaffelse av fire eldre Fokker F-27 Friendship i juni 1984. Disse ble etter hvert satt inn på ruten mellom KRS og CPH.  Da SAS Commuter senere gikk til anskaffelse av flunkende nye Fokker 50, overtok disse gradvis ruten til CPH. 

SAS Eurolink (SE-LFP) 
Scandinavian Commuter Eurolink brukte Fokker 50 på ruten mellom KRS  og CPH de siste årene før selskapet overlot trafikken til Maersk Air. SE-LFP  (c/n 20199) ble fotografert 22.mai 1992. Flyet ble levert nytt til SAS  høsten 1990. Det har plass til 46 passasjerer.

Rutetabellen for vinteren 1990/91 viser at selskapet hadde tre daglige avganger til CPH, nemlig klokken 07.35 (SK871), 12.00 (SK877) og 16.55 (SK879).  Flytiden var 1 time og 15 minutter. I brosjyrer som ble utgitt på den tiden, var SAS opptatt av å fremstille ruten som et godt utgangspunkt for reiser videre ut i verden. CPH har nemlig alltid spilt en sentral rolle som knuteputepunkt for selskapets internasjonale forbindelser. Det ble i flere år trykt en egen rutetabell med tittelen "Fra Kristiansand til resten av verden".

Utover på 90-tallet skulle det imidlertid vise seg at SAS tapte stadig mer penger på København-forbindelsen. I 1993 tapte selskapet hele 22 millioner kroner på ruten. Selv om beleggsprosenten var bra, gikk ruten med underskudd fordi for få av passasjerene betalte full pris. Under et møte mellom SAS-ledelsen i Norge og topper fra politikk og næringsliv i Kristiansands-regionen høsten 1993, ble det hevdet at SAS ikke gjorde nok for å få ruten til å lønne seg. Mens representanter fra næringslivet gav uttrykk for at de kunne betale mer for billettene, hevdet SAS at markedet ikke kunne tåle høyere priser. SAS-ledelsen beskyldte samtidig Braathens SAFE for å dumpe prisene mellom KRS og FBU, for å lokke flere Sørlendinger til å dra til CPH, via Oslo. Den 1.april 1994 la SAS ned ruten til København. 

Maersk Air overtar   
Til stor glede for sørlendingene stod det danske selskapet Maersk Air klare til å overta ruten mellom KRS og CPH. Selskapet hevdet at de kunne fly med overskudd fordi de opererte med en helt annen kostnadsstruktur enn SAS. Historien skulle vise at de fikk rett.

Maersk Air startet opp med tre daglige rundturer  mellom KRS og CPH. Den første tiden ble alle avganger fløyet med Fokker 50-maskiner som hadde plass til 48 passasjerer. Med 72.000 passasjerer var Maersk Air godt fornøyd med belegget det første hele driftsåret. Fra 31.oktober 1994 satte selskapet inn en Boeing 737-500 på kveldsavgangene fra CPH og morgenavgangene fra KRS. Dette flyet overnattet altså på Kjevik

Sender du Sørlendinger nordover, når de skal sørover? spurte Maersk i en reklamekampanje på midten av 90-tallet. Selskapet hevdet at den raskeste og billigste veien fra Kristiansand til resten av verden, gikk via Kastrup. Tilbudet ble ekstra populært ved at Maersk opprettet en forbindelse med gjennomgående morgenfly KRS - CPH - LGW (LGW står for London Gatwick), med retur om kvelden.  Med en slik ordning kan forretningsreisende dra fra KRS klokken 07.00 om morgenen, fly via CPH til LGW, tilbringe hele ni timer i Londonområdet, for så å returnere via CPH og lande i Kristiansand klokken 22.55. 

"Uganda Expressen"  
Kenya Airways hektet seg også på ruten mellom KRS og CPH i et meget originalt reklame-fremstøt høsten 1999. Under tittelen "Uganda Expressen fra Kristiansand", fortalte selskapet at reisende med Maersk Air til Kastrup, kunne fly direkte videre til Entebbe hver fredag.  

Fra sommerprogrammets begynnelse 28.mars 1999 begynte Maersk Air å bruke Boeing 737 ved samtlige avganger på hverdager. De fleste ble fløyet med serie 500, som har plass til 104 passasjerer. Man kunne imidlertid også observere enkelte flunkende nye serie 700, med plass til 145 passasjerer. Fokker 50 ble fortsatt brukt i helgene, for da var det færre passasjerer. 

 

Lørdag 6.mai 2000 landet den første Canadair Regional Jet 200LR i Maersk-farger på Kjevik med en stolt kaptein P. C. Andersen i cockpiten. Selskapet hadde dermed gått over til å bruke jetfly på alle sine avganger. Maersk-versjonen av CRJ 200LR har plass til 48 passasjerer. I 2000 var Maersk Air det eneste selskapet på Kjevik som noterte en vekst i antall passasjerer. Dette førte til at selskapet den 26.mars 2001 økte frekvensen til fire daglige avganger mellom de to flyplassene. Dagens første avgang og siste ankomst til KRS betjenes av Boeing 737, mens selskapet benytter CRJ 200LR på de øvrige ruter. Sommeren 2001 er likevel mange av flight'ene som skulle gått med CRJ'en blitt fløyet med Boeing 737.

Til Kjeviksidens forside