Bilder mottatt fra Odd Drange                                                                                                                                         Til Kjeviksidens forside

Odd Drange skriver om de to første bildene: 
"Sørflys 3 stk Auster S.1 Autocrat LN-DAO, LN-DAP og LN-HAP på gresset på Kjevik, antagelig høsten 1946. De to førstnevnte flyene ble mottatt 18. juni 1946, mens LN-HAP ble anskaffet i september 1946. LN-DAP totalhavarerte imidlertid i februar 1947, slik at bildene må være tatt i denne korte perioden da alle tre Austerne var operative. Bildene er antagelig tatt av min onkel, Ragnar Moy, som var medeier og mekaniker i Sørfly A/S."

Bildene som følger er alle tatt av Odd Drange.

50-talls:

Fairchild Cornell PT-26. Registrering 105
Dette flyet har jeg ikke så mye informasjon om bortsett fra at det finnes med på hangarbilder fra Kjevik allerede i 1946 og antagelig har vært brukt i "Little Norway" i Canada under krigen. Jeg er derfor interessert i flere opplysninger om dette spesielle eksemplaret.
Jeg er temmelig sikker på at dette bildet viser Vickers Supermarine Spitfire Mk.IXe. Flyet hadde opprinnelig merking FN-C og serie nr. PT 934. Dette flyet er avbildet i farger i boken Kr.sand Lufthavn Kjevik 50 år. Ifølge en sammenstilling av Bjørn Hafsten i tidsskriftet NFF-Kontakt 1979 tilhørte flyet 331 skvadronen på North Weald og Dyce i England frem til 22. mai 1945. Det kolliderte med en lastebil under taxing på Gardermoen 15. juli 1945 og ble avgitt til Flyvåpnets Tekniske Skole (FVTS) som instruksjonsmateriell våren i 1946. I likhet med bildet av Spitfire P.R.XI ser også denne Spitfire ut til å ha midlertidig merking for filmopptak.
Her er bilde av Thunderjet nr. 2 som sto utstilt på Flygingens dag. Dersom serienummeret på halen 110608 er korrekt så er dette en Republic Thunderjet F-84G-16 som fremdeles var operativ. Ifølge Bjørn Hafsten i Flyhistorisk Tidsskrift ankom flyet Norge 05.12.1952 og gjorde tjeneste i 331 og 338 skvadron inntil det ble tatt ut av tjeneste i mars 1958. Det hadde da logget 1103 flytimer. Det ble avskrevet 12.06.1958 og solgt ved auksjon på Værnes 04.12.1958. 

Bildet av Catalinaflyet er tatt under "Flygingens dag" på Kjevik den 23. mai 1955.
Om dette eksemplaret skriver tidligere sjef for 333 skvadronen, oberst Tor Vik, i tidsskriftet NFF-Kontakt i 1982 bl.a.: "Flyet er av type Consolidated Catalina PBY-5B (GR IV) med kjennetegn KK-D. Dette var det eneste gjenværende eksemplar av de Catalinaflyene som hadde vært benyttet av 333 skvadronen under krigen. Flyet var ikke av de aller eldste fordi vi skiftet dem ut etterhvert som det kom nye modeller og dersom det ble store skader på flyene. Det var imidlertid det eldste vi hadde i 1945. Jeg hadde personlig sørget for formell avskrivning av flyet for bevaringsformål ved Scottish Aviation i Wig Bay og i samråd med general Riiser-Larsen anmodet LTS Kjevik om å ta seg av det og i mulig grad nytte det til instruksjonsformål inntil videre". 
Odd Drange husker at flyet ikke hadde innfellbart hjulunderstell, men sto parkert på støttehjul. Dessuten hadde det navnet VINGTOR eller VIKING skrevet under cockpitvinduet - litt usikkert hva som er rett. Dersom noen kan bidra med mer opplysninger om dette flyet vil det være fint.
Bildet av Republic Thunderjet F-84G (WH-F) tatt på "Flygingens dag" den 23. mai 1955 på Kjevik.

I en sammenstilling over F-84 Thunderjet i Luftforsvaret 1951-1960 i Norsk Flyhistorisk Tidsskrift skriver Bjørn Hafsten om dette flyet:
Ankom Norge 04.09.1953 med USAF Ser. No. 52-8458. Flyet av type F-84G-31 fikk skvadronkjennetegn WH-F og inngikk i den gjenopprettede 330 skvadron på Gardermoen. Der var det utsatt for et større havari under landing 01.02.1954 hvoretter det ble delvis reparert for å brukes til undervisningsformål. Det ble overført til Flyvåpnets Tekniske Skole (FVTS) på Kjevik og omkategorisert 15.10.1954 etter bare 76 flytimer.

Jeg regner med at flyene ute på gresset i bakgrunnen er flyklubbens seilfly, som det skrives litt om her.

Spitfire P.R.XI merket FN-Z, Serie nr. PL 979
Denne Spitfire P.R.XI er midlertidig merket FN-Z for filmopptak. Serienummer PL 979 fulgte derimot flyet helt fra det ble produsert i 1944. Den operative merkingen var imidlertid A-ZB.

I tidsskriftet NFF-Kontakt skriver Bjørn Hafsten at flyet ble en del av Nr. 1 Fotorekognoseringsving (Fotovingen) merket A-ZB ved etableringen 9. august 1949. Fotovingen besto fra begynnelsen av 3 stk Spitfire P.R.XI, men ble fra tid til annen komplettert med andre flytyper pga havarier. A-ZB gjorde tjeneste helt til vingen ble nedlagt i mars 1954 og den siste operative tur med Spitfire i Norge ble utført på Kjevik 25. mars 1954 med nettopp A-ZB. 

PL979 ble overtatt av Air Ministry 17.oktober 1944 og gjorde tjeneste i RAF inntil det ble solgt til luftforsvaret og fløyet til Norge 31. juli 1947. Det ble blant annet benyttet av 331 skvadronen på Gardermoen før det ble innlemmet i fotovingen i 1949.

Fotovingen var stasjonert på Kjevik i to perioder, nemlig 23.12.51-13.05.52 og 09.02.53-26.03.54

Bildet av FN-Z er tatt under ”Flygingens dag” på Kjevik 23.mai 1955
Bildet nedenfor viser Convair CV-340 fra KLM med registreringen PH-CGC på Kjevik den 23.mai 1955. Flyet har på høyre side over vinduene flyselskapets motto skrevet på hollandsk: ”DE FLIEGENDE HOLLANDER”. På venstre side er mottoet skrevet på engelsk: ”THE FLYING DUTCHMAN”. Flyet er på vei til Amsterdam.  
Taxiflyging fra Kjevik sjøflyhavn med Piper Cub LN-TAW under "Flygingens dag" den 23. mai 1955.
Taxiflyging fra Kjevik sjøflyhavn med Auster Autocar LN-BDA under "Flygingens dag" den 23. mai 1955.

Disse to bildene viser SAAB Scandia SE-BSE under "Flygingens dag" på Kjevik den 23. mai 1955. Flyet hadde tidlig SAS merking og navnet "Jarl Viking".

Her takser flyet ut,  sannsynligvis på vei til Aalborg og København.

 

Flyet var det åttende produksjonseksemplaret med betegnelsen Scandia 90A-2 og serienummer 90.108. Det ble levert til SAS den 12. januar 1951 hvor det utførte 10301 flytimer før det ble overlevert til VASP i Brasil den 17. desember 1957, der det fikk registreringen PP-SRB. For VASP utførte flyet ytterligere 7540 flytimer.

Her er et utsnitt fra en reklamebrosjyre utgitt av SAS tidlig på 1950-tallet, der SAAB Scandia og alle de andre flytypene til SAS er beskrevet.

  

60-talls:
De følgende tre bildene er tatt den 10. august 1965 og viser Douglas C-47A (BW-T) parkert foran restene av den nedraste hangaren. Det jeg har av opplysninger om dette flyet er at det havarerte på Bardufoss i amerikansk tjeneste i 1945.Da reparasjon ikke var ansett formålstjenlig ble det gitt i gave til Luftforsvaret fra USAF. Flyet ble i 1947 transportert til Kjevik for instruksjonsformål ved Luftforsvarets Tekniske Skole og fikk i 1951 det fiktive kjennetegn BW-T. Informasjonen er hentet fra boken "Fra Spitfire til F-16".

80-talls:
Det første bildet som Odd Drange leverte, er av langt nyere dato og viser en av Braathens to Boeing 767, som bare en sjelden gang besøkte Kjevik den korte tiden Braathens brukte dem.

Bildet er tatt 24. juni 1985 og viser Braathens Boeing 767 LN-SUW under en mellomlanding på Kjevik. Det ordinære flyet til Oslo kl. 0755 var kansellert, og flyet Stavanger - Oslo, som da delvis ble fløyet med Boeing 767, ble omdirigert til Kjevik for et "oppsamlingsheat" og lettet fra Kjevik kl. 0920.

Bildet er tatt av  Odd Drange  mens han som førstemann er på vei ut til flyet.

Til Kjeviksidens forside