Kjevik 50 år,  jubileumsboken utgitt 1989                                                      Til Kjeviksidens forside

 

Til flyplassens 50-årsjubileum i 1989 ble det laget en innholdsrik bok med mye tekst og nesten enda flere bilder. En gruppe på tre personer gjorde en stor innsats med å samle inn stoff og redigere innholdet. Disse var:

  • Rolf Bakken 
  • Ingrid W. Jæger 
  • Sven Krageboen
Mange av bildene i boken er unike, og nedenfor finner du en komplett oversikt over bildene. Det er tatt med hvem som har tatt eller har skaffet hvert av bildene. Boken anbefales på det varmeste. Du finner den på Kristiansand bibliotek.

Tallene i venstre kolonne viser siden hvor bildet finnes. Legg merke til at fargebildene i boken befinner seg på egne ark, som ikke har sidenummerering.

 

2

Spitfire Mk XI over Kjevik 28/7-53 i 12000 ft.

via S.Ljosland

8

Lufthavnsjef Ingmar Pilskog

Fotoseksjonen LTS

9

Oberst Ivar Gjetnes

Fotoseksjonen LTS

10

Luftforsvarets Tekniske Skolesenter

Fotoseksjonen LTS

11

Første luftfotografi av Kjevik

via R. Kjevik

12

Kart over eiendommene

--

13

DNL's Ju 52 legger til på Kjevik sjøflyhavn, 1939

R. Tvedt

15

Kontrast: KLMs rutefly og grunneier med hest og kjerre

R. Tvedt

18

Soldatheimen

Fotoseksjonen LTS

19

Soldatheimen brenner

V. Grimestad

22

Flyplassens far, borgermester Andreas Kjær

Kristiansand kommune

23-1

Hansa Brandenburger, Marinens flystasjon Tangen 1926

T. Mund. Henriksen

23-2

Havarert Hansa Brandenburger, Tangen 1926

T. Mund. Henriksen

24-1

Sjøflyhavna i Kongsgårdbukta, 2 fly

Fotosentralen, Kr.sand

24-2

Bernt Balchen

--

26

Åpningen av Kjevik

Kristiansand Lufthavn

28

Ekspedisjonsbygning og B737-200 LN-SUK, april 1989

Fotoseksjonen LTS

30

Vinterstemning på Kjevik i 50-årene

Kristiansand Lufthavn

32

Brannstasjonens materiell ca. 1965

Kristiansand Lufthavn

33

Fuel-bilen til Shell, 1949

K. Kristensen

34-35

Lufthavnforvaltningen Agder 1989, småbilder av ansatte

--

37

Utsikt fra flyveledernes plass, 1966

via O. Andersen

38

Kong Olav på offisielt besøk i 80-årene + kongefly

V. Grimestad

40

Widerøes Taifun og det gamle kontrolltårnet, 1950

J. Amundsen

41

Tidl. dronning Vilhelmina av Nederland, slutten av 50-årene

V. Grimestad

43

Telegrafistene i arbeid, gammelt kontrolltårn

O. Andersen

44

Kjevik snøvinteren 1954

J. Amundsen

45

DNL's Ju 52 'Hauken' sommeren 1939

S. Tvedt

46

Gloster Javelin 'XA 618', flystevnet 15. juni 1957

S. Thuve

48

KLM's DC-2

S. Tvedt

49

KLM's Metropolitan PH-TEG (PH-TES?) 1950/51

J. Amundsen

51

SAS' DC-3 LN-IKG mellomlander, sommeren 1949

K. Kristensen

51-2

Toller Aanesen og A. Høgstad, sommeren 1949

K. Kristensen

53

Braathens SAFE's DC-3 LN-PAS på vei til Ålborg 1960

G. Vraa

55

Sørflys Seabee, tur til Setesdal under høstjakta

E. Jaathun

56

Sørflys Miles Gemini takser inn, vinteren 1950

J. Amundsen

58

Agderflys flypark 1989

Agderfly

59

Flyklubbens første Cessna 172, LN-TVD

G. Vraa

60

Kjevik Fallskjermklubbs NM-lag 1987

A. Wiik

61

En helg da hele familien kunne stille på hoppfeltet..

V. Grimestad

62

Fredssommeren 1945. Hakekors males over

Forsvarsmuseet

63

Tyskernes arbeid med baneutvidelse, mai 1940

via T. Alfredsen

64

To bilder fra før det ble flyplass

--

65

To bilder fra før det ble flyplass

--

66

Et bilde fra før det ble flyplass

--

67

Et bilde fra før det ble flyplass

--

68-2

Tiger Moth tar av. Hærens flyvevåpen på Kjevik 1937

S. Ommedal

68-2

Flere Tiger Moth på bakken, 1937

S. Ommedal

69-1

Hærens høstmanøver 1937. Fly og flyvere.

via A. Kjevik

69-2

Fokker '303' på Kjevikjordene, 1937

K. Mæsel

70

Siste landbruksarbeid før rullebanearbeidene begynner

Fotosentralen, Kristiansand

71-1

Redskap for å felle skogen før flyplassen bygges

H. C. Schrøder

71-2

Flyplassbygging: moderne utstyr i bruk

Fotosentralen, Kristiansand

72

Flyplassbygging: nivellering utføres av mann på tønne

H. C. Schrøder

73-1

Flyplassbygging: rullebanen planeres

Fotosentralen, Kristiansand

73-2

Flyplassbygging: Høyer Ellefsens avanserte maskinpark

S. Tvedt

74-1

Flyplassbygging: betonglegging

H. C. Schrøder

74-2

Flyplassbygging: beltemaskin, 1939

H. Bernander

75

Tiger Moth'er mellomlander på Kongsgårdsletta 1937

K.Heistein

76

Åpningen 1.juni 1939: sentrale personer

Kristiansand lufthavn

77

Åpningen 1.juni 1939: lufthavnbygningen

via A. Mjåland

78

Åpningen 1.juni 1939: KLM's DC-2

S. Tvedt

79-1

Åpningen 1.juni 1939: KLM's DC-2 og politimesteren

S. Ommedal

79-2

Åpningen 1.juni 1939: sentrale personer

Kristiansand lufthavn

80

Åpningen 1.juni 1939: Vågsbygd skolemusikk var med

N. Hornnes

81

Åpningen 1.juni 1939: Folksomt rundt KLM's fly

K. M. Tvedt

82

1939: danskeflyet Fokker F-12 'Kronprinsesse Ingrid'

A. Habostad

83-1

Svensk Miles Falcon (SE-AFN), visitt 1939

A. Habostad

83-2

Posering foran KLM's  DC-2 PH-ALE

R. Tvedt

84-1

Personer ved danske-Fokkerens understell

via R. Bakken

84-2

KLM' DC-2 klar til start på rullebanen

K. M. Tvedt

85-1

KLM' DC-2, liv og røre rundt avgangen

S. Ommedal

85-2

KLM' DC-2 klar til avgang

A. Habostad

86

KLM's DC-2 PH-ALE inn for landing, lavt over taket

A. Habostad

87

Ansatte 1939: 'boy' og assistent

A. Habostad

88-1

Problemer for KLM: synker ned i gressbanen

S. Ommedal

88-2

DNL's sjøfly Ju 52 'Hauken', 1939

via R. Bakken

89

Sonja Henie besøker Lufthavnkontoret, 1939

A. Habostad

90

En av datidens kjendiser, skuespiller Myrna Loy

Fotosentralen, Kristiansand

91

DNL-ansatt i uniform på Ju-52-vingen

L. Tvedt

92-1

Bagasjelapp, brukt av DNL på Kjevik 1939

H. C. Schrøder

92-2

LN-DAI 'Hauken' har tatt av fra sjøflyhavna 1939

A. Habostad

93-1

H. Bernander klar for sin første flytur, sommeren 1939

via H. Bernander

93-2

A. Habostad får bli med militærfly opp

A. Habostad

94

Flyfoto av Kjevik 1939. En rad med Tiger Moth.

A. Habostad

95-1

Flyvende fastboende på Kjevik: ei tam kråke

A. Habostad

95-2

Kjevik, et møtested for bygdas ungdom

S. Ommedal

96-1

Meteorolog- og DNL-ansatt 1939

A. Habostad

96-2

Telegrafistene Scharning og Knutsen, 1939

A.Habostad

97-1

KLM-fly tydelig merket HOLLAND, høsten 1939

A. Habostad

97-2

KLM-fly merket HOLLAND, bakfra, høsten 1939

A. Habostad

98-1

KLM-fly og soldater på nøytralitetsvakt, senhøst 1939

S. Ommedal

98-2

Militært lett bombefly av fabrikat Caproni, høsten 1939

A. Habostad

99-1

Langvinget militær Fokker fra på Sola, høsten 1939

A. Habostad

99-2

Nøytralitetsvakt 1939

B. Gundersen

100

Flere Messerschmitt'er

via T. Alfredsen

101

Fremmede fugler har landet: 10. april 1940

via T. Alfredsen

102-1

Tyske kanoner, Flak 88, rundt Kjevik, pinseaften 1940

L. Tvedt

102-2

Luftwaffe-soldater, 1940

via R. Bakken

103

Formasjon med Heinkel 111 på vei mot Storbritannia

K. Heistein

104-1

Motoroverhaling på Heinkel 111, sommeren 1940

K. M. Tvedt

104-2

Flere Heinkel bombefly har kollidert på bakken

K. Mæsel / via W. Berge

105-1

Oversiktsbilde fra heia, sommeren 1940

K. Mæsel / via W. Berge

105-2

Norsk MF 11 sjøfly brukes av tyskerne, sommeren 1940

via T. Alfredsen

106

Tysk/norsk oppslag med truende innhold, oktober 1941

--

107

Hangar nr. 1 er ferdigbygd, desember 1940

via T. Alfredsen

108

Gårder nær Kjevik rekvireres/fjernes sommeren 1941

S. Krageboen

109-1

Studebacker drosje med karbidgenerator

K. M. Tvedt

109-2

Messersmitt Bf. 110, januar 1941

via T. Alfredsen

110

Nordmenn måtte ha spesielle pass på Kjevik

--

111-1

Kjevik sett fra Hamre, våren 1941

A. Habostad

111-2

Focke Wulf FW.190, juni 1042

K. Mæsel / via W. Berge

112

Flyfoto vinteren 1942

via T. Alfredsen

113

Stukabombere over Topdalsfjorden, vinteren 1942

via T. Alfredsen

114

Tysk JU 52 inn for landing

via T. Alfredsen

115

Britisk etterretningskart over Kjevik 1943

Forsvarsmuseet

116-1

Leiren for russiske krigsfanger, Bøen i Tveit

T. Bakken

116-2

Russerfangen Georgi Budarin

T. Bakken

117

Fædrelandsvennens kunngjøring om freden 1945

K. Heistein

118

Flygeblad fra de allierte, 8. mai 1945

R. Bakken

119-1

Tyskerne utmarsjeres, Flaksvann 1945

J. Birkeland

119-2

Tyske JU 52 på gressdekket 8. mai 1945

Forsvarsmuseet

120-1

Engelske soldater holder vakt i sjøflyhavna

Forsvarsmuseet

120-2

Engelske fly, Walrus Mk. 1, fra 176 sqn. 1945

K. Mæsel / via W. Berge

121-1

Ian Smith, senere statsminister i Rhodesia, 1945

Fam. Berentsen

121-2

Kanskje kan en finne noe brukbart på røysa?

A. B. Skadberg

122

Karusell for barna, laget av tyske 900-liters fueltanker

via W. Berge

123

St. Hansfest 1945

via W. Berge

124

Krigsmateriell på røysa, bl.a.Ju 88

K. Heistein

125

Luftforsvarets Bell 47, første gang på Kjevik våren 1953

J. Amundsen

126-1

Norske soldater i Ryenkrysset, pinsen 1946

via R. Bakken

126-2

Norsk Mosquito mellomlander i 40-årene

P. Ruud

127-1

Lufthavnas bygninger 1947

E. Jaathun

127-2

Fotovingens Spitfire Mk.XI foran tårnet

P.Ruud

128

Forsvarsutstilling 7. mai 1950

G. Ryen

129-1

Første landing med T-Bird fra 718 skv. våren 1953

J. Amundsen

129-2

Braathens SAFE med Heron (LN-SU..) vinteren 1953

J. Amundsen

130-1

Første landing med F.84E Thunderjet, høsten 1952

J. Amundsen

130-2

Ombygd Halifaxbomber på transportoppdrag i 1953

J. Amundsen

131-1

B-50 Flygende festning på Kjevik i 1953

J. Amundsen

131-2

Hangar 2 tålte ikke snømengden, mange fly ødelagt

J. Amundsen

132

Snøvinteren 1954, restauranten dekket av snø

J. Amundsen

133-1

Foto-Spitfire havarerer under landing 1954

via K. Krågeland

133-2

Flybussen utenfor ankomsthallen 1954

Kristiansand Lufthavn

134

Tveit herredsstyre på befaring i 1955

via S. Ommedal

135-1

Stor aktivitet med glidefly og seilfly i 50-årene

Fotoseksjonen LTS

135-2

Hawker Hunter under flystevnet 15. juni 1957

S. Thuve

136

Oversiktsbilde fra flystevnet 15. juni 1957

K. Mæsel

137

Forsvarets Saab Safir U-AG havarerte 27. januar 1962

Fotoseksjonen LTS

138-1

Kjevikstranda med Sjøbua, juni 1965

G. Vraa

138-2

Ankomst SAS' Metropolitan januar 1964

G. Vraa

139-1

KLM med Lockheed Electra (feil dato)

G. Vraa

139-2

Cessna LN-VYJ havnet på ryggen, sommeren 1973

Fotoseksjonen LTS

140

Brathens F.27 og F.28 på oppstillingsplassen, mars 1969

G. Vraa

141

Braathens Boeing 737 havnet utenfor rullebanen i 1977

V. Grimestad

142-1

DAN-AIR med HS.748 mai 1977

G. Vraa

142-2

SAS' Metropolitan punkterte, mars 1972

G. Vraa

143

Braathens F.28 kjørte ut i snøen, februar 1972

G. Vraa

144-1

Vinterstemning med SAS' Metropolitan, januar 1974

G. Vraa

144-2

Havari ved Hamrevann sommeren 1984

V. Grimestad

145

Cessna sjøfly LN-DBO i sjøflyhavna 1974

via R. Bakken

146

Flyplasser stengt, mange rutefly på Kjevik høsten 1972

O. Andersen

147-1

Sea King redningshelikopter demonstreres

Fotoseksjonen LTS

147-2

F.27 for SAS Eurolink

Fotoseksjonen LTS

148

Ukentlige anløp med Luftforsvarets C-130 Hercules

Fotoseksjonen LTS

149

F-16 '681' på besøk

Fotoseksjonen LTS

150

Braathens 737 (reg. N-890FS), april 1989

Fotoseksjonen LTS

151

Luftavnas redningsbåt testes

G. Vraa

152

Luftforsvarets P3B Orion på snarvisitt

Fotoseksjonen LTS

153

Luftforsvarets Bell 412 innom Kjevik

Fotoseksjonen LTS

154

Renegade Lake 250 bruker Kjevik som base

Fotoseksjonen LTS

155

Britis Sea Lynx på snarvisitt under flåteøvelse i Nordsjøen

Fotoseksjonen LTS

156-1

SAS' F.27 og militært helikopter i lufta

Fotoseksjonen LTS

156-2

Militære helikoptre mellomlander under NATO-øvelse

Fotoseksjonen LTS

157

Islandsk Aero Commander (TF-AFM) i sjøen, 3.mai 1989

E. Pettersen

158

Begivenheten 1959: Rockefeller til bryllup i Søgne

P. Aasen

 

 

 

Fargebilde

Kjevik 1948

P. Ruud

Fargebilde

Kjevik 1956/1957

via R. Bakken

Fargebilde

Kjevik 1989

Fotoseksjonen LTS

Fargebilde

Saab Safari '840' på Kjevik

R. Bakken

Fargebilde

Ju 52, Sjøflyhavna 1948

P. Ruud

Fargebilde

Me 108 Taifun, Kjevik 1948

P. Ruud

Fargebilde

DNLs DC-3 LN-IAH, Kjevik 1948

P. Ruud

Fargebilde

Tyskerbrakke brenner, Kjevik 1948

P. Ruud

Fargebilde

Cornell PT-26 '201', Kjevik 1948

P. Ruud

Fargebilde

Am. Lockheed Loadstar, Kjevik 1948

P. Ruud

Fargebilde

Fly på lekter, på vei til flyutstilling, 1948

P. Ruud

Fargebilde

Bakkekjøring med Spitfire, Kjevik 1948

P. Ruud

Fargebilde

Kronprins Harald på Kjevik i militær Dakota

S. Krageboen

Fargebilde

Første sivile jet, KLMs DC-9 i 1968

S. Krageboen

Fargebilde

Merkverdighet i potetåkeren (UH-1B), 1968

S. Krageboen

Fargebilde

Flyklubbens Cessna 172 LN-BIC, sommeren 1985

R. Bakken

Fargebilde

Agderflys Piper Seneca LN-MTS, sommeren 1985

R. Bakken

Til Kjeviksidens forside