Til Kjeviksidens forside
Dette bildet har  Just A. Henriksen skaffet til veie, og han skriver: "Bildet viser en del personer foran noen Spitfires. Det kan være tatt på Kjevik på slutten av 40-tallet, men jeg er ikke sikker. De medvirkende er på et eller annet slags kurs. Kan noen si noe om det? Er det noen som kjenner noen? Min far står bakerst til høyre med hatt." 
(Kommentarer som hittil er kommet inn, finner du nederst på siden).

En internett-aktiv flyekspert ved navn Stein har gjenkjent flyene på bildet som Spitfire Mk. IX fra No. 129 squadron. De brukte bokstavene DV og var stasjonert på Værnes i perioden 17. juni - 17. juli 1945 og på Gardermoen i perioden 17. juli - 8. november 1945.

Han har faktisk også vært i London og undersøkt saken i  Public Records Office. Skvadrondagboken for 129 Sqn for den aktuelle perioden forteller intet om at skvadronen noensinne var nedom Kjevik. Det var noe trenings-, vedlikeholds- og formasjonsflygning i perioden. Det ble lite flygning fordi USA's oppsigelse av Lend/Lease-avtalen førte til mangel på flybensin.

Den 14. september 1945 møttes nesten alle engelske skvadroner i Norge på Gardermoen i forbindelse med en "flypast" over Oslo på "Battle of Britain"-dagen 15. september. Noen "gamle" flygere ved skvadronen, deriblant flere norske, møttes til litt mimring. De gikk også i parade foran slottet den 15. september. Kun én uniformert norsk flyger er tilstede på bildet – uvisst hvem det er. 

Flyet i forgrunnen, MJ484 DV-A, en Spitfire Mk. IXe, forulykket under landing på Fuhlsbüttel  utenfor Hamburg den 8. november 1945 i forbindelse med skvadronens overflytting til England. Piloten, F/C McGregor, omkom.

Steins forslag:  bildet er tatt på Gardermoen 15. september 1945. 

Fra England har Rolf J. Scharning, som også vokste opp på Kjevik, sendt følgende kommentar: 
"Min far har jeg markert med en pil. En annen pil, merket 1, peker på meteorologen Olufsen (vi bare kalte ham Oluf). Pil nummer 2 peker på en annen telegrafist, han heter Thomassen og var far til en datter som gikk i klassen under meg på folkeskolen. Jeg synes å huske at min far sa at bildet var fra et eller annet slags kurs han var på, men jeg kan ikke bekrefte dette."

Siden kom det inn følgende kommentar til persongalleriet: "nr. 3 sittende i første rekke fra venstre kan se ut som Svein Heglund, jagerflyger og toppscorer, senere generalmajor, døde for få år siden. Har skrevet bok om sine opplevelser."

Og endelig: Tom Arne Paulsen har vært i kontakt med flere som var med i 2. verdenskrig, og to personer til er blitt identifisert: Bjørn Bjørnstad og Gregers Gram.

Oppsummert: følgende personer er til nå identifisert:

Er det andre som vet noe mer om bildet, så ta kontakt med:        

Til Kjeviksidens forside