Militær flyvirksomhet i Kristiansand i 1920-årene.                                   Til Kjeviksidens forside

Tekst: Just A. Henriksen

Marinens flyvåpen hadde et mindre antall Hansa Brandenburgere stasjonert i Kristiansand på midten av 1920-tallet. De ble fløyet av vernepliktige mannskaper, som fikk sin utdannelse i Horten og delvis ved Marinens Befalskole i Kristiansand. Etter førstegangstjenesten ble flygerne innkalt årlig for å tjenestegjøre som operativt personell eller som instruktører. Dette var en plikt som opphørte etter fire år.  

Jeg vet lite om marinens flyaktivitet i Kristiansand på denne tiden og årsaken artikkelen er noen gamle foto som dukket opp under en hjemlig ryddeaksjon. Min far, Arvid J. Henriksen var mannskap på F.52. Han var observatør, skytter og fotograf. Jeg husker han fortalte om spennende turer med dette flyet, som ikke var kjent som særlig driftsikkert. Det var absolutt forbud mot å fly fjernere enn tre kilometer fra vann som  kunne brukes til landingsplass -  ikke uten grunn!

Det er noe usikkert om bildet av den strippede N25 er fra Kristiansand eller Horten. Flyet er nettop kommet tilbake etter forsøket på å nå Nordpolen. Som kjent måtte søstermaskinen, N24 etterlates i isen under dramatiske omstendigheter. Begge disse sjøflyene, som ble stilt til Roald Amundsens disposisjon av den franske stat, ble skipet til Svalbard om bord i frakteskuta ”Hobby”, som også patruljerte iskanten i påvente av at flyverne skulle returnere fra nord. Før Amundsen chartret skuta var min far jungmann om bord, inntil han måtte i marinen. Et vedlagt foto viser ”Hobby” på vei inn til en engelsk havn en tid før Svalbardturen.  

Det ville være gledelig om noen kunne bidra med opplysninger og fakta om flyvernes operasjoner i Kristiansand på denne tiden. Send gjerne en e-post til denne adressen:
                                                                           

    F.52 på vei ut av hangaren i Kristiansand.      F.52 i strandkanten.
   Mannskapet er klar. Arvid J. Henriksen til venstre med åpen vest.     F.52 klar til start.
Etter en hard landing. Så vidt vites er det ikke F.52.
Ferdig uteksaminert i Kristiansand. Arvid J. Henriksen helt til høyre.
Klar til å gå på byen i Kristiansand i 1926. Arvid J. Henriksen er nr. 2 fra venstre.
N25 på besøk.
Bøyen er forlatt. N25 er sendt videre.
”Hobby”, brukt av Amundsen i Nordpolsforsøket. Skuta var isforsterket med dobbelt eikehud.
Flystasjonen i Kristiansand fotografert fra luften av Arvid J. Henriksen.

Til Kjeviksidens forside