Litt om småflyselskapet A/S Flytransport, som holdt til på Hamar.                                            Til Kjeviksidens forside

Vi Flyr november 1963 hadde følgende notis:

A/S FLYTRANSPORT, Brumunddal, har fått konsesjon for charter- og taxiflyvning med gods og passasjerer, rundflyvning, reklameflyvning, fotoflyvning og ambulanseflyvning. Når dette skrives, har selskapet fløyet med en Cessna 180 (LN-TSP) i 1½ måned, og ifølge driftssjef Nordbye er trafikken fra Hamar og byens rike oppland lovende. Cessna'en har fraktet sportsfiskere til Hardangervidda, Femund- og Dovretraktene. Forretningsfolk er fløyet til Norrköping, Stockholm og andre svenske kystbyer, og det er hentet maskindeler i Nord-Sverige. Et monteringsfirma på Hamar som utfører oppdrag over hele Norge, benytter Flytransport til alle kanter av landet. Under Kongens Nord-Norgereise i sommer, var det Flytransport som utførte all reportasjeflyvningen for Aftenposten. Selskapet har en samarbeidsavtale med Bjørumfly om at selskapene skal overta overskuddstrafikk fra hverandre når deres egen flypark ikke har stor nok kapasitet.
Cessna'en vil bli benyttet i trafikken kommende vinter, men det har alt vist seg at det er behov for en seks-seter til mange av turene. Det er sannsynlig at Cessna'en vil bli byttet ut eller supplert med en seks-seter fra våren av, men dette er avhengig av trafikken. Landfly kontra sjøfly vurderes også av selskapet, og selv om flyet er montert på flottører i dag, disponerer Flytransport både hjul- og skiunderstell til det. Flyplassen på Hamar er i god stand, og selskapet eier en solid, ny hangar der, så mulighetene for trafikk med landfly er gode.
Det tekniske vedlikeholdet er overlatt Norsk Flyindustri A/S på Fornebu.

Vi Flyr februar 1964 hadde følgende notis:

A/S FLYTRANSPORT, Hamar har nå satt sin Cessna 180 (LN-TSP) inn i trafikken igjen. Flyet blåste rundt og havarerte da det lå fortøyd på Mjøsa i fjor, men det er nå bygd opp igjen hos A/S Norrønafly på Fornebu og presenterer seg som et helt nytt fly. I den tiden flyet har vært til reparasjon, har A/S Flytransport benyttet Sageruds Cessna 172 (LN-BIH) i trafikken. Dette flyet har operert fra Hamar flyplass.


Vi Flyr september 1964 hadde følgende notis:

HAMAR FLYPLASS ligger i landlige omgivelser på Stavsberg-høyden rett nord for tettbebyggelsen og har en grusbane på 980x50 meter. Hamar og Østerdalen flyklubb og A/S Flytransport disponerer et lite klubbhus med tårn og radio og en rommelig ny hangar. Ved siden av flyklubbens egen Piper Colt (LN-BNV), sogner en rekke privatfly til plassen. Rotnes' KZ VII (LN-RAE) er nå gild og fin i rødt og hvitt. Sageruds to Cessna 172 (LN-BIH og LN-DBR) og ingeniør Ofstads Turbulent D (LN-AET) og MFI-9 junior (LN-HAG) disponeres etter behov. Dessuten leide klubben i sommer Weggers Cub (LN-PAO).
Hamar sjøflyhavn ligger nede ved jernbanestasjonen, og A/S Flytransports Cessna 180 (LN-TSP) er for tiden ensom der. Selskapet vil også disponere Sageruds to Cessna 172 - LN-DBR på flottører og LN-BIH på hjul - slik at kundene kan tilbys tre moderne Cessna-fly med fullt radioutstyr.


Vi Flyr mars 1965 hadde følgende notis:

A/S FLYTRANSPORT, Hamar, har byttet inn sin Cessna 180 (LN-TSP) og tatt i bruk en større og mer moderne Cessna 185 (LN-TVP) til taxi og flyvning av forretningsfolk, jegere og fiskere.
Selskapet leier Sageruds Cessna 172 (LN-BIH) og har utstyrt dette flyet for såkalt «Night Light» reklameflyvning. Et teppe på 10 x 2 m forsynt med et utall lyspærer vinsjes ut under flyvningen, og et apparat inne i flyet styrer ved hjelp av et hullbånd strøm til de forskjellige lyspærene slik at det dannes lysende reklameskrift.
Sageruds Cessna 172 (LN-DBR) vil også kunne settes inn i taxiflyvningen når behovet er til stede.

Vi Flyr februar 1966 hadde følgende notis:

A/S FLYTRANSPORT, Hamar, har stadig forespørsler på taxiturer til den svenske Østersjøkysten eller over til Vestlandet. Slike turer krever tomotors materiell, og selskapet har derfor anskaffet en Beech Twin Bonanza (LN-DBE) og vil drive taxiflyvning i «svensk» stil.
Ole M. Nordby forteller ellers at det er flyvere som er problemet i norsk småflyvning i dag. De erfarne flyverne får gode jobber i store utenlandske selskaper og trekker til utlandet. Det trengs derfor stadig flere flyvere til småselskapene, og ved siden av sin tidligere taxi-, transport- og skoleflyvning, har Flytransport startet B-skoling på Hamar.
I tillegg til Twin Bonanza'en disponerer selskapet nå en Cessna 180 (LN-DBB), en Cessna 172 (LN-BIH), en Piper TriPacer (LN-TVK), en Colt (LN-BNV) og en MFI-9 Junior (LN-HAG).Vi Flyrs sommerutgave i 1966 hadde følgende notis:

A/S FLYTRANSPORT, Hamar, vil i sommer samarbeide med Lufthansa for å få tyske turister til Lillehammerområdet. Turistene vil følge Lufthansas rutefly til Kastrup ved København, der de hentes av Flytransport og fraktes i puljer på 6 til Hamar med Beech Twin Bonanza (LN-DBE). Deretter kjøres turistene i busser til Lillehammerområdet.
Selskapet har dessuten fått Luftfartsdirektoratets generelle godkjennelse for B-skole, og kan således drive full trafikkflyverundervisning.

Vi Flyrs vinterutgave i 1967 hadde følgende notis:

A/S FLYTRANSPORT, Hamar har når dette skrives 25 elever som flyr til B-sertifikat og vil bli trafikkflyvere, ved siden av en rekke elever som foreløpig stiler til A-sertifikat. Selskapet har utvidet sin skoleflypark til å omfatte 2 Cessna 172B (LN-BIH og LN-NPK) og en Piper Cherokee 140 (LN-NPL). Selskapets Beech Twin Bonanza (LN-DBE) kommer i tjeneste når trafikkflyver-elevene går over til instrumentflyvning.
Flytransport har for tiden en Turbo-Porter til demonstrasjonsutlån, og sjefsflyver Ole M. Nordby flyr fallskjermhoppere fra Hærens Fallskjermjegerskole, som treningshopper i Trandum-traktene. Porter'en trenger fenomenalt kort bane, og vil på flottører egne seg ypperlig til Flytransports taxi- og charteroppdrag til Femundtraktene i sommermånedene.

 

Fly-Nytt nr.3 1967  

Flytransport, Hamar, har fornyet og utvidet flyparken i år. Flyskolen som disponerer fire Piper Cherokee 140 LN-NPL, LN-UXA, LN-UXB, LN-UXD, og to Cessna F.172H LN-VIB og LN-VIE, har for tiden ca. 20 elever og Ole M. Norbye fremhever at selskapet foretrekker mindre kull som går fort igjennom skolens program fram til B-sertifikat. Til sjøskoling vil selskapet benytte Magne Westrums Piper PA18 LN-AEK, og selskapets Cessna 182 LN-TSN blir satt inn på navigasjonsturer utenlands.  Flytransports Beech Twin Bonanza LN-DBE er klar for forretningsflyginger, og Pilatus Turboporter er nå norskregistrert LN-VID og vil overta oppdrag for Fallskjermskolen og Hærens Transportkorps ved siden av taxi. Sjøflyavdelingen vil i år bestå av en leid Cessna 206 LN-BII, og dette flyet vil bl. a. ta seg av trafikken til Femundsmarka.  Nytt på årets program er helikoptertransport, og Flytransport har anskaffet en Hughes 300 LN-ORL.  
Norbye forteller ellers at Hamar Flyplass nå har radiotjeneste på 118,5 MHz i arbeidstiden.  

Fly-Nytt nr.4 1967

A/S FLYTRANSPORT, Hamar, har som første selskap i Norge startet skole for helikopterflygere. Undervisningen vil skje på selskapets nye toseters Hughes 269B LN-ORL. Hamarkarene har også store fremtidsplaner om import og salg av helikoptre, og det er da meningen at utdannelse til helikopterflyger skal inngå i salget.

Norgesrevyen høsten 1967

Ole Martin Nordbye var eslet til å dyrke jorden, men forholdene ville at han skulle gjøre luften til sitt element. Gudbrandsdølen tjente sin verneplikt som gardist. Han trivdes ikke, og nærmest for moro skyld, og uten å være særlig interessert i bevingete fremkomstmidler, søkte han om å bli opptatt ved Luftforsvarets flyskole i Trondheim. Noen måneder senere manøvrerte han jetmaskiner i Canada. Ved avsluttet plikttjeneste var det for sent å ta fatt på den hundre mål store gården. I stedet startet han A/S Flytransport i Hamar og utdannet en rekke flygere. Nordbye har dessuten fått et godt øye til helikopteret som fremtidig trafikkmiddel i Norge, og i dette kvartal åpnet han landets første sivile helikopterskole.

Til v.: Den 33-årige driftssjefen ved kontrolltårnet.

Fly-Nytt nr.5 1967

A/S FLYTRANSPORT, Hamar, fikk i august et uvanlig oppdrag, idet selskapets Pilatus Turboporter LN-VID ble chartret for en redningsaksjon på Grønland. Et helt nytt franskkjøpt Aero Commanderfly måtte l. januar under fergeflygingen fra USA nødlande på innlandsisen 160 miles vest for Angmagsalik på Øst-Grønland. Det var meningen at Porter'en med sine gode STOL-egenskaper skulle fly brennstoff, utstyr og mannskap inn til landingsstedet. Sheflo og Asphaug fløy Porter'en over Bergen, Shetland og Island til Kulusuk på Grønland og var klar til å starte redningsaksjonen, da de tre britiske flygerne som skulle fly Aero Commander'en ut fra isen, havarerte med en annen Aero Commander. En ble drept og de to andre kom hardt til skade. Etter dette vendte nordmennene hjem uten at flygingene var utført.

Selskapets sjøfly og helikopter har vært travelt opptatt med frakting av jegere og reinsdyrkjøtt under høstens jakt. Flytransports Beech Twin Bonanza, som for det meste har stått på bakken og vært til liten glede i den tiden selskapet har eid den, er nå byttet ut. I stedet har selskapet anskaffet en helt ny Cessna 310L LN-LMH til tyngre taxi, forretningsflyginger og instrumentskoling.

 

Fly-Nytt nr.1 1968

A/S FLYTRANSPORT, Hamar overtok alle de fire Bell 47D-1 helikopterne som Luftforsvaret solgte for en tid siden. Disse maskinene får sivil registrering LN-ORC, ORJ, ORM og ORN og vil sammen med Hugheshelikopteret LN-ORL bli satt inn i Helikopterskolen på Hamar. De vil også bli benyttet til oppdrag på Svalbard og Grønland.

Flyskolen kjører fortsatt med tre Cherokee 140 og to Cessna 172B, og instrumenttreneren av type Cessna 182B LN-TSN som selskapet tidligere benyttet på leiebasis, er nå gått over i selskapets eie. Den Cessna 206 LN-BII på flottører, som selskapet leide til taxiflyging sist sommer, er også innkjøpt. Ole M. Nordbye forteller ellers at forsikringsselskapet ennå ikke har bestemt om den havarerte Pilatus Turboporteren LN-VID skal repareres, eller om Flytransport skal få en ny Porter som erstatning.

Flytransport vil nå satse mer på forretningsflyginger også og har i tillegg til sin Cessna 310 LN-LMH kjøpt Widerøes Cessna 320 LN-DBT.  Hamarkarene bygger nå et motorverksted i tilknytning til hangaren oppe på Stafsberg, og Henry Øberg vil her overhale motorer på opptil 400 - 500 Hk. I tillegg til egenarbeidet vil nå Flytransports verksted kunne overta fremmedarbeid i form av overhalinger av skrog og motor.  

SUNWAY, Hamar blir antagelig navnet på A/S Flytransports søsterselskap, som vil gå inn for charterflyging med større fly. Planene går ut på å fly turister mellom Skandinavia og Svartehavet i samarbeid med det russiske reisebyrået Intourist, og i dagspressen er det nevnt at Sunway allerede det første året har sikret seg 3000 flytimer. Selskapet vil anskaffe to fly og vurderer forskjellige russiske typer som AN-12 og AN-24.

Fly-Nytt nr.4 1968

A/S FLYTRANSPORT, Hamar, har sterk tro på bruken av lette helikoptre her i landet, forteller Ole M. Nordbye. Av selskapets fem maskiner, benyttes to Bell 47D på flyskolen på Hamar, to Bell 47 D utfører oppdrag i Grønland og Hughes 269 B flyr for Vassdragsvesenet.

Selskapet har nå kjøpt en Piper PA 30 B Twin Comanche LN-BWS som delvis blir satt inn i instrumenttreningen og delvis i taxitrafikken sammen med en Cessna 206 LN-BII og en Pilatus Turboporter som for tiden er registrert i Sveits. Dette siste flyet er bl. a. benyttet til å droppe fallskjermhoppere over Aursletta.

 

Fly-Nytt nr.3 1969

A/S FLYTRANSPORT som driver landets eneste sivile helikopterskole på Hamar flyplass melder at samtlige helikopterflygere som hittil er utdannet, nå er i arbeid, og at to mann nylig reiste til Grønland for å fly som annenflygere i Grønlandsfly.

    Ole M. Nordbye forteller at helikopteravdelingens Hughes og fire Bell 47 har stor trafikk med lokale transportoppdrag, frakting av hytter og materialer til fjells, bl. a. for seismografstasjonen som bygges i Øyerfjellet. Til sommersesongen vil Flytransport leie eller kjøpe ytterligere to Bell 47. Fire helikoptre skal settes inn i oppdrag for Norsk Polarinstitutt som driver geologiske undersøkelser på Svalbard, og to helikoptre skal utføre islosing og andre oppdrag på Grønland.

    En tomotors Piper Aztec er nylig overtatt og satt inn i forretningsflyging og instrumentskoling, og arbeidshesten Pilatus Turbo Porter er nå kommet i det norske registeret. Til sommerens trafikk til Fæmundområdet har selskapet to sjøfly, en Cessna 206 og en Cessna 185. Nordbye forteller at søkingen til flyskolen ikke er riktig så stor som tidligere, men skolingen fortsetter på to Cessna 172, en Siai-Marchetti 205 og en Piper Cub.

Fly-Nytt nr.4 1969

A/S FLYTRANSPORT overtok i sommer postflyging fem dager i uken på strekningen Hamar - Oslo - Hamar. Det viser seg at denne ordningen ikke blir dyrere enn biltransport. Selskapets LN-AEZ er landets første Piper Aztec av D-typen.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Men A/S Flytransport gikk konkurs i 1971, og andre aktører flyttet inn på  Hamar flyplass. 
Lørdag 6. mars 1971 skrev avisa Østlendingen:

Rørosfly til Hamar
Ved Knut Eggen.
Rørosfly A/S er i ferd med å etablere seg i Hamar. Det lille flyselskapet har to fire-seters fly, og overtar nå de fleste lokale oppdrag som A/S Flytransport hadde før konkursen. Etableringen i Hamar kommer i forbindelse med at Mjøsfly A/S har kjøpt opp 2/3 av aksjene i Rørosfly, forteller sjefsflyger Harald Tveråen til Østlendingen. Virksomheten til Rørosfly A/S vil heretter omfatte skolevirksomhet også i Mjøsområdet etter anmodning fra Luftfartsdirektoratet samt rundflyging og oppdrag for lokale forretningsfolk.
- Og det er nok, sier Tveråen. Vi vil ikke gjøre oss større enn vi er og har ingen spesielle planer om å vokse heller, bortsett fra at vi antakelig må anskaffe et tredje fly, med flottører og ski. Mjøsfly har tidligere utelukkende drevet med utleie av fly. Walter Carlsen som er en av aksjonærene, skal  nå bestyre Hamar-avdelingen, siden selskapets hovedkontor fortsatt vil være på Røros. Selskapets opplæringsvirksomhet omfatter i dag 12 elever som nå er i gang med den praktiske delen av opplæringen. Innen påske håper vi at de skal ha sitt sertifikat. Etableringen i Hamar betyr at selskapet nå driver også på Hedmarken, foruten i Østerdalen og deler av Gudbrandsdalen. I Østerdalen er det i dag flyplasser både på Tynset, Atna og Folldal. Tveråen som under marten byr på rundtur over Leiret, mener at også Elverum burde få en flystripe. Han har vært ildsjelen bak flyplassen i Folldal og sier at han gjerne bistår med råd og vink hvis det viser seg at den lokale interessen for en slik stripe er tilstede i Elverum.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Det var alt jeg hadde i denne omgang. Noen som har mer å bidra med?  Send en epost til  

Til Kjeviksidens forside