Litt om småflyselskapet A/S SKI OG SJØFLY, som holdt til på Fornebu på 60- og 70-tallet                         Til Kjeviksidens forside

Vi Flyr januar 1965 :

A/S SKI OG SJØFLY er startet av flyverne Arne Gofjeld og Endre Røvang, og teknisk sjef er Johansen. Det er bestilt to nye fly i USA, en Cessna 180 og en Cessna 185 for taxiflyvning. Begge flyene blir utstyrt med hjul/ski-kombinasjon og flottører, og selskapet skulle da dette ble skrevet etter planen overta ett fly i november 1964 og ett i desember. Arne Gofjeld regner med at selskapet blir operativt fra 1. februar 1965, og Cessna'ene vil da bli satt inn i taxiflyvning i fjellstrøkene i Jotunheimen og på Hardangervidda. Det er meningen at Cessna 180'en skal stasjoneres oppe i fjellet, mens 185'en som utstyres med cargo-pack med plass til 5-6 par ski og staver ved siden av passasjerer og litt bagasje, står klar på selskapets hovedbase Fornebu for flyvninger fra Oslo og opp i fjellet. Fra 1. mai i år regner Arne Gofjeld med å ha begge Cessna'ene på flottører, klare for sommerens sjøflyvning. Han forteller at selskapet allerede har hatt forespørsler fra flere interesserte kunder.

    For skoleflyvning vil A/S Ski og Sjøfly disponere en Cessna 150D (LN-TVO) på hjul, og delvis for taxi, delvis for overføring av flyelevene på sjøfly vil selskapet også disponere en Cessna 172E (LN-BIN) på flottører. Arne Gofjeld forteller at selskapet vil gå inn for å bringe elevene frem til A-sertifikat, og at timeprisen for Cessna 150 D med instruktør vil ligge på ca. kr. 95.

    Ved hovedbasen på Fornebu har selskapet fått hangarplass til to fly i Widerøes hangar, og Ski og Sjøfly skal sammen med Helikopter Service overta Braathens SAFEs gamle kontorlokaler på Fornebu. Her vil selskapet ved siden av kontor- og lagerrom få innredet en hyggelig ekspedisjons- og ventehall, verksted for radioservice, eget rom for link-trening og teori- og konferanserom. Selskapet har allerede lærerkontakt for teoriforelesning til A-sertifikatet på kveldskurs, og Arne Gofjeld regner med at det kan skapes et godt skolemiljø i disse lokalene. Inne i Oslo sentrum vil selskapet opprette eget salgskontor med telefonsamband til basen på Fornebu.

Vi Flyr mai 1965

A/S SKI OG SJØFLY har nå startet med ikke regelbunden lufttrafikk fra Fornebu, der selskapet har flyttet inn i sine pene og koselige lokaler. Allerede fra starten disponerer selskapet hele åtte moderne Cessna-fly, fra skolefly til sekssetere. Parken består av to Cessna 150 (LN-BIE og LN-TVO), en Cessna 172E (LN-BIN), en Cessna 180 (LN-BIG), to Cessna 185 (LN-BIP og LN-BIV), en Cessna 206 (LN-BII) og den tomotors Cessna 336 (LN-BIM). På dager med dårlig flyvær vil selskapets småbusser bringe passasjerene trygt frem langs landeveien.

 Vi Flyr januar 1966

A/S SKI OG SJØFLY utførte en stor del av taxitrafikken fra Fornebu i fjor sommer. Særlig i jakttiden har trafikken med jaktselskaper til fjells vært stor, og selskapet har også i lengre tid hatt to fly stasjonert oppe i fjellet. Med egne og leide fly kan selskapet nå disponere ni moderne fly: en Cessna 336 (LN-BIP), en Cessna 206 (LN-BII), tre Cessna 185 (LN-BIE, LN-BIS og LN-BIV), to Cessna 180 (LN-BIG og LN-BIM), en Cessna 172 (LN-BIN) og en Cessna 150 (LN-TVO).

Vi Flyr sommer 1966

A/S SKI OG SJØFLY, Oslo har overtatt en Piper PA-18 Super Cub (LN-VYP). Flyet er spesielt beregnet til breflyvning ved siden av en del skoling.

Vi Flyr høsten 1966

A/S SKI OG SJØFLY, Oslo, har søkt om konsesjon på en sjøflyrute Oslo - Kragerø - Risør - Arendal. Selskapet har overtatt Bjørumflys to fly og ved ytterligere kjøp skaffet seg landets største og mest moderne småflypark: 

    to Cessna 206 (LN-BII og LN-KAN)
    fire Cessna 185D (LN-BIE, LN-BIS, LN-BIV og LN-KAD)
    to Cessna 180 (LN-BIG og LN-BIM)
    en Cessna 172 (LN-BIN)
    to Cessna 150 (LN-KAS og LN-TVO)
    en FN-333 Riviera (LN-NPA)
    en MFI 9 Junior (LN-BIL).

Ski og Sjøfly vil også satse på forretningsflyvninger med moderne tomotors småfly, og har anskaffet to Piper Aztec C (LN-KAB og LN- KAG) med ekstra godt instrumentutstyr.

....forhåpentligvis fullføres denne oversikten om ikke så lenge. Selskapet holdt det vel gående til ca. 1973?

Til Kjeviksidens forside