Fra Vi Flyr desember 1963:

 

THOR SOLBERG fløy i 1935 som førstemann strekningen USA - Grønland - Island - Bergen med et enmotors amfibiefly av typen Loening C.2 C Air Yacht, som var døpt Leiv Eriksson. Samme høst dro Solberg tilbake til USA, men fra mai 1936 begynte han med bush-flyvning på Vestlandet med Loening'en, som da var registrert LN-BAH. Fra juli og frem til 29. august, da flyet havarerte i Hardangerfjorden, fløy Solberg rundflyvning med turister fra de store hotellene i Vestlandsfjordene.

            Igjen dro Solberg til Amerika, og i 1937 kom han tilbake til Bergen med to fly - en Aeronca K (LN-EAU) og en Cessna C 37 (LN-FAK). Han startet da sitt eget selskap, Thor Solbergs Flyveselskap A/S. Cessna'en ble den første tiden chartret bort til A/S Vest-Norges Flyveselskap i Bergen. Da dette selskapet gikk inn i 1939, fortsatte Solberg driften med sitt eget selskap og sine egne fly. Hans selskap påtok seg taxi- og ambulanseflyvninger, og i turistsesongen ble det stasjonert et fly i Geiranger. Varetransporter hørte også med til selskapets oppgaver, og Solberg hadde en stor kontrakt med Bergen Turistforening om å fly hyttematerialer til fjells fra et lite vann ved Kinsarvik. Dette oppdraget var ikke fullført da det ble lagt restriksjoner på den sivile flyvningen i 1939, men Solberg fikk tillatelse til å fortsette flyvningene til januar 1940. I denne tiden hadde selskapet spesialoppdrag som kystpatruljering for Marinen.

            Da Norge ble angrepet 9. april 1940, var Solberg ombord i en av N.A.L.s lastebåter på vei fra USA til Norge, og han hadde med seg en tomotors Beechcraft D 18 S på flottører. Med dette flyet hadde Solberg planlagt å starte ruteflyvning Bergen - Færøyene - Island i korrespondanse med Atlanterhavsflyene.

            Thor Solbergs Flyveselskap A/S fikk 23/12 1946 fornyet konsesjonen på ervervsmessig flytrafikk. Cessna'en og Aeronca'en hadde stått lagret i et naust utenfor Bergen under hele krigen, og de var i forholdsvis god stand. Vestlandske Luftfartselskap A/S hadde lagt beslag på sjøflyhavhen i Bergen, og Solberg måtte leie Marinens gamle sjøflyhavn på Flatøy for trafikken på Bergen. Sola flyplass ved Stavanger ble valgt som base for selskapets landfly, og det var også meningen å bygge opp en internatskole for flyelever på Sola. I første omgang ble flyskolen basert på sjøfly og lagt på Flatøya, da det ved flystasjonen der var gode forlegninger for flyelevene, ved siden av boliger for instruktører og annet personell. Selskapet drev også passasjer- og varetransport ved siden av ambulanseflyvninger, og betjente hele Vestlandskysten.

            I Bergen ble det opprettet en monteringsfabrikk for Seabee, og en serie på 10 fly ble montert her (LN-MAL, MAM, OAW, PAF, PAH, PAI, PAK, PAL, PAP og RAB). Dessuten tok Solberg etter hvert hjem en anseelig mengde fly: ytterligere to Republic Seabee (LN-MAF og PAG), syv Luscomhe Silvaire (LN-MAG, MAH, MAI, MAK, PAT, PAU og PAV), en Grumman Goose (LN-SAB), en North Arnerican Harvard (LN-MAN) og en Cessna 140 (LN-NAK). En del av flyene ble etter hvert solgt til andre selskaper, og resten ble satt inn i Solbergs trafikk fra Flatøya og Sola.

            Forholdet til konkurrenten Vestlandske Luftfartselskap A/S i Bergen ble etter hvert ganske spent, og i 1948 fant Solberg det lite hensiktsmessig å fortsette flyvningene i Bergens-distriktet. Selskapet innstilte driften, og flyparken ble solgt.

            Solbergfly A/S, Jarlsberg, fikk konsesjon i 1957. I flere år fremover forhandlet Solberg for å få kjøpt Jarlsberg flyplass, og nå sitter han som eier av den. Der nede har han bygd opp Skandinavias beste internatskole for flyelever. Jarlsberg er dessuten norsk service-senter for Cessna-fly, og har hangar, verksteder og reservedelslager. I første omgang tok Solberg hjem en del Cessna'er til taxi- og skoleflyvning: en Cessna 182 (LN-TSB), tre Cessna 180 (LN-BDG, TSD og TSF), to Cessna 172 (LN-TSE og TSL), en Cessna 170 (LN-AEP), tre Cessna 140 (LN-TSG, TSI og TSK), og en Seabee (LN-TSM).

            1 1958 gikk Vestlandske Luftfartsselskap A/S i likvidasjon. Solberg kjøpte selskapets to Short Sealand flybåter, og startet opp Solbergfly A/S, Bergen. Fra Sealand'en LN-SUF ble det plukket deler, og LN-SUH ble bygd opp og gjort flydyktig. Sammen med andre av Solbergs fly ble den satt inn i trafikken med passasjerer og gods, ved siden av ambulanseflyvninger, fiskeleting og fiskeoppsyn.

            På Braathens SAFEs konsesjon fløy Solbergfly A/S sommeren 1958 rutene Oslo - Hamar og Oslo - Notodden med en Cessna 310 (LN-TSA). Sommeren 1959 skaffet Solberg seg egen konsesjon på rutene, og fløy strekningene Jarlsberg - Oslo - Notodden - Oslo - Harnar - Oslo - Jarlsberg formiddag og ettermiddag med det samme flyet.

            Samme sommer fikk Solbergfly A/S i Bergen en to måneders kontrakt med Bergens Tidende på å fly to prøveruter med sjøfly. Til disse avisrutene kjøpte Solberg to Norseman (LN-TSN og TSO) fra Luftforsvaret. Regulariteten på rutene ble meget god, og i de fire sommerne etterpå har Solberg fløyet disse to rutene for Bergens Tidende. Den nordlige ruten går på strekningene Bergen - Høyanger - Florø - Måløy, og den sørlige på Bergen - Lervik på Stord - Ølen i Sunnhordland. I årene frem til 1961 fløy Solberg også en del avisruter for VG på Østlandet.

            I de fem årene fra 1959 har Solbergfly A/S utført slepemålsflyvninger for Sjøforsvaret. Flesteparten av disse flyvningene har vært for Marinen, men det har også vært en del for Kystartilleriet.

            Selskapet tok inn nye Cessna-fly i disse årene: en Cessna 140 (LN-TSV), tre Cessna 150 (LN-DBI, DBK og DBS), en Cessna 172 (LN-TST), tre Cessna 180 (LN-DBO, TSH og TSP) og to Cessna 185 (LN-TSM og TSR).

            Siden 1946 har Solberg hatt eget salgskontor på Fornebu, Thor Solberg Aviation Co., og han har agenturet for Seabee- og Cessnafly og Edo flottører. En god del Cessna'er er importert til andre selskaper i de siste årene.

            Godsmengden på avisrutene har steget svært de siste årene, og i sommer kjøpte Solberg en De Havilland Otter fra Widerøe og satte den inn på den nordlige ruten. Da Solbergs Cessna 310 havarerte under slepemålsflyvning ved Bergen i høst, overtok selskapet en Beech Twin Bonanza fra A/S Sydvaranger til denne trafikken. Selskapet bruker også et par svenskregistrerte Cessna 210 til slepemålsflyvningene. I sommer har Solbergfly A/S fløyet en del ruter på charterbasis på strekningen Bergen - Odda.

            Solberg har i dag fjorten norskregistrerte fly i drift: en Otter (LN-BFD), en Norseman (LN-TSO), en Twin Bonanza (LN-DBE), to Cessna 185 (LN-DBG og TSM), en Cessna 182 (LN-TSB), tre Cessna 180 (LN-TSD, TSF, TSH), to Cessna 172 (LN-DBD og TSL), en Cessna 170 (LN-AEP), en Cessna 150 (LN-DBI) og en Cessna 140 (LN-TSI). Ved siden av dette bruker Solberg en del svenskregistrerte Cessna'er ved flyskolen på Jarlsberg.